Mua tài khoản Get link PREMIUM - M24 bằng Bảo Kim

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản getlink Premium M24 (Băng thông: 20GB/ngày - Thời gian sử dụng: 730 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Bảo Kim là: 2 499 000 đ


Lưu ý:

- Hệ thống sẽ tự động gửi tài khoản trong 15 phút sau khi giao dịch được Baokim xử lý thành công.

- Sau khi thanh toán xong, bạn vui lòng KHÔNG ĐÓNG TRÌNH DUYỆT để nhận tài khoản nhanh nhất