Mua tài khoản Get link PRO - M1 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Pro M1 (Băng thông: 10GB - Thời gian sử dụng: 30 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 50 000 đ