Mua tài khoản Get link PRO - M12 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Pro m12 (Băng thông: 120GB - Thời gian sử dụng: 365 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 400 000 đ