Mua tài khoản Get link PRO - M12 bằng Bảo Kim

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Pro m12 (Băng thông: 120GB - Thời gian sử dụng: 365 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Bảo Kim là: 279 000 đ


Lưu ý:

- Hệ thống sẽ tự động gửi tài khoản trong 15 phút sau khi giao dịch được Baokim xử lý thành công.

- Sau khi thanh toán xong, bạn vui lòng KHÔNG ĐÓNG TRÌNH DUYỆT để nhận tài khoản nhanh nhất