Mua tài khoản Get link PRO - M3 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Pro M3 (Băng thông: 30GB - Thời gian sử dụng: 90 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 100 000 đ