Mua tài khoản Get link PRO - M3 bằng Ngân Lượng

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Pro M3 (Băng thông: 30GB - Thời gian sử dụng: 90 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Bảo Kim là: 79 000 đ


Lưu ý:

- Hệ thống sẽ tự động gửi tài khoản trong 15 phút sau khi giao dịch được NganLuong xử lý thành công.

- Sau khi thanh toán xong, bạn vui lòng KHÔNG ĐÓNG TRÌNH DUYỆT để nhận tài khoản nhanh nhất.