Mua tài khoản Get link PRO - M6 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Pro M6 (Băng thông: 60GB - Thời gian sử dụng: 180 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 200 000 đ