Mua tài khoản Get link PRO - Small bằng chuyển khoản ngân hàng

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Pro Small (Băng thông: 10GB - Thời gian sử dụng: 30 ngày)
Số tiền cần thanh toán là: 29.000 đ

Email nhận tài khoản*: