Mua tài khoản Get link PRO - Small bằng MOMO

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Pro Small (Băng thông: 10GB - Thời gian sử dụng: 30 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống MoMo là: 29.000 đ


Email nhận tài khoản*:Nếu cần hỗ trợ khi thanh toán, vui lòng liên hệ qua email hotro@getlink.vn hoặc liên hệ qua Box chat (ở góc dưới màn hình) để Getlink.vn hỗ trợ bạn. Hoặc liên hệ qua số điện thoại 0947 132 059.