Mua tài khoản Get link PRO - Trial bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink PRO Trial (Băng thông: 7GB - Thời gian sử dụng: 7 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 20 000 đ