Mua tài khoản Get link PRE - M12 bằng Grab

Bạn đang đặt mua Tài khoản getlink Premium M12 (Băng thông: 18GB/ngày - Thời gian sử dụng: 365 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Grab là: 1.299.000 đ


Email nhận tài khoản*:Nếu cần hỗ trợ khi thanh toán, vui lòng liên hệ qua email hotro@getlink.vn hoặc liên hệ qua Box chat (ở góc dưới màn hình) để Getlink.vn hỗ trợ bạn. Hoặc liên hệ qua số điện thoại 0947 132 059.