Hướng dẫn Get Link

* Với tài khoản Getlink, bạn có thể download dữ liệu ngay với tốc độ cao chỉ sau 2 bước:

      - Bước 1: Nhập link cần tải về vào tài khoản Getlink.vn của bạn và Nhấp nút Download

      

      - Bước 2: Chờ trong vài giây để hệ thống trả ra link download. Bạn có thể download link từ 10 server trong và ngoài nước tuỳ ý