Chính sách giao hàng - Getlink.Vn

Thời gian giao hàng - Getlink.Vn:
Tài khoản getlink sẽ được gửi qua email cho quý khách.
Thời gian chuyển Tài khoản getlink cho quý khách: thường sau 10-15 phút khi chúng tôi nhận được thanh toán của quý khách.
Nếu quý khách đợi lâu hơn 1h mà chưa nhận được Tài khoản getlink, hãy liên hệ với Getlink.vn qua hotline: 0947132059.