Chính sách giao hàng - Getlink.Vn

Thời gian giao hàng - Getlink.Vn:
Tài khoản getlink sẽ được gửi qua email cho quý khách.
Thời gian chuyển Tài khoản getlink cho quý khách: thường sau 10-15 phút khi chúng tôi nhận được thanh toán của quý khách.
Nếu quý khách đợi lâu hơn 1 tiếng mà chưa nhận được Tài khoản getlink, hãy liên hệ với Getlink.vn qua hotline.