Dung lượng get link từ 100+ filehost

Dung lượng get link từ 100+ filehost:
1. Dung lượng get link tùy thuộc vào loại tài khoản
* Tài khoản Premium băng thông 10-20GB/ngày (300-600GB/tháng) được thiết kế hướng đến nhu cầu của đa số khách hàng. Tổng dung lượng không dùng hết được cộng dồn sang hôm sau (đến 20-40GB).
* Tài khoản Spro giá rẻ hơn hướng đến khách hàng nhu cầu download ít hoặc không thường xuyên (trung bình 10GB-30GB/tháng). Dung lượng tài khoản SPRO tính cho toàn bộ thời gian sử dụng của tài khoản.
* Tài khoản VIP được thiết kế dung lượng rất lớn (25-200GB/ngày). Tổng dung lượng không dùng hết được cộng dồn sang hôm sau (đến 40-80GB). Getlink.vn có thể thiết kế tài khoản theo yêu cầu dung lượng của khách hàng. Liên hệ với Getlink.vn để được báo giá tốt nhất.

2. Một số filehost có giới hạn riêng về dung lượng get link, vui lòng truy cập: https://getlink.vn/100-host-get-link.php để xem thông tin chi tiết về giới hạn riêng và các host đang hỗ trợ. (Giới hạn này có thể thay đổi khi chính sách của các host thay đổi).
* Trường hợp 1 host có nhiều domain thì khi tính dung lượng sẽ được quy đổi về 1 domain để tính giới hạn. Ví dụ cho trường hợp host k2s có 2 domain là k2s.cc và keep2share.cc, trong ngày tài khoản Getlink đã download được 3gb từ k2s.cc và 4gb từ keep2share.cc thì dung lượng sử dụng trong ngày sẽ được tính tổng là 7GB cho host k2s (áp dụng cho cả 2 domain k2s.cc và keep2share.cc).

3. Một số filehost được miễn phí dung lượng get link hoặc cho phép dùng quá giới hạn trong 1 số thời điểm (dung lượng cho phép dùng quá này có thể thay đổi khi chính sách của các host thay đổi). Dung lượng sử dụng quá trong ngày sẽ tính vào hôm sau.

4. Cách tính dung lượng get link:
* Dung lượng đã sử dụng của tài khoản được tính bằng tổng dung lượng các file đã được get link.
* Dung lượng get link được tính khi bạn getlink thành công. Nên get link và download xong trong ngày để tránh link hết hạn.
* Get lại link trong ngày sẽ không bị trừ vào Dung lượng của tài khoản.
* Bạn có thể kiểm tra danh sách các file đã download và dung lượng của từng file bằng cách truy cập mục "Các file đã get" trong tài khoản của bạn. Tại đây, bạn có thể ẩn toàn bộ danh sách file đã get. Link đã ẩn sẽ không hiển thị lại; vì vậy, vui lòng copy danh sách link đã get nếu có kiểm tra dung lượng đã sử dụng trước khi sử dụng tính năng ẩn danh sách file đã get.