Dung lượng get link từ 100+ filehost

Dung lượng get link từ 100+ filehost:
1. Dung lượng get link tùy thuộc vào loại tài khoản
* Tài khoản Premium băng thông 10-20GB/ngày (300-600GB/tháng) được thiết kế hướng đến nhu cầu của đa số khách hàng. Thời gian tài khoản càng dài, dung lượng càng lớn (Gói 1 tháng có 10GB/ngày, gói 1 năm có 18GB/ngày)
* Tài khoản Pro giá rẻ dung lương 10GB/tháng, thiết kế hướng đến khách hàng nhu cầu download ít.
* Tài khoản VIP được thiết kế dung lượng rất lớn (25-200GB/ngày). Getlink.vn có thể thiết kế tài khoản theo yêu cầu dung lượng của khách hàng. Liên hệ với Getlink.vn để được báo giá tốt nhất

2. Một số filehost có giới hạn riêng về dung lượng get link, vui lòng truy cập: https://getlink.vn/100-host-get-link.php để xem thông tin chi tiết về giới hạn riêng

3. Một số filehost được miễn phí dung lượng get link. Hiện tại Getlink.vn miễn phí get link 100GB/ngày từ Fshare & 4share đối với tài khoản Premium, 200GB/ngày đối với tài khoản VIP

4. Cách tính dung lượng get link:
Dung lượng đã sử dụng của tài khoản được tính bằng tổng dung lượng các file đã được get link.
Dung lượng get link được tính khi bạn getlink thành công.
Get lại link trong ngày sẽ không bị trừ vào Dung lượng của tài khoản.