Danh sách 100+ FileHost hỗ trợ Get Link

Nhóm 1: Các Host phổ biến: RapidGator, NitroFlare, IcerBox,...
- Được kiểm tra định kỳ 30 phút/ lần và tự động cập nhật.
- Getlink.vn có thiết kế gói tài khoản Get Link riêng đối với từng host để đáp ứng mọi yêu cầu về dung lượng download (Click vào tên host để xem thông tin chi tiết).
- Không tìm thấy Host bạn cần download? Liên hệ với Getlink.vn để đặt hàng tích hợp theo yêu cầu.


ID File Hosts Status File Size Limit

GetLink PRO

GetLink PREMIUM

GetLink VIP

1 icon get-link-1fichier.com1fichier.com Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
2 icon get-link-4share.vn4share.vn Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
3 icon get-link-4shared.com4shared.com Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
4 icon get-link-alfafile.netalfafile.net Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
5 icon get-link-filenext.comfilenext.com Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 2-6Gb/ngày 7-50Gb/ngày
6 icon get-link-filefactory.comfilefactory.com Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
7 icon get-link-filesmonster.comfilesmonster.com Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 5-10Gb/tháng 10-200Gb/tháng
8 icon get-link-fileboom.mefileboom.me Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 10-20Gb/ngày 20-100Gb/ngày
9 icon get-link-fboom.mefboom.me Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 10-20Gb/ngày 20-100Gb/ngày
10 icon get-link-icerbox.comicerbox.com Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 4-8Gb/ngày 9-100Gb/ngày
11 icon get-link-keep2share.cckeep2share.cc Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 5-20Gb/ngày 20-100Gb/ngày
12 icon get-link-keep2s.cckeep2s.cc Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 5-20Gb/ngày 20-100Gb/ngày
13 icon get-link-k2share.cck2share.cc Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 5-20Gb/ngày 20-100Gb/ngày
14 icon get-link-k2s.cck2s.cc Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 5-20Gb/ngày 20-100Gb/ngày
15 icon get-link-mediafire.commediafire.com Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
16 icon get-link-nitroflare.comnitroflare.com Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 3-7Gb/ngày 8-100Gb/ngày
17 icon get-link-rapidgator.netrapidgator.net Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
18 icon get-link-rg.torg.to Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
19 icon get-link-tezfiles.comtezfiles.com Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
20 icon get-link-fshare.vnfshare.vn Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
21 icon get-link-uploaded.touploaded.to Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
22 icon get-link-uploaded.netuploaded.net Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
23 icon get-link-ul.toul.to Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
24 icon get-link-uptobox.comuptobox.com Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
25 icon get-link-upstore.netupstore.net Unlimited Chưa hỗ trợ Pro 0Gb/ngày 2-50Gb/ngày
26 icon get-link-up.4share.vnup.4share.vn Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
27 icon get-link-torrenttorrent Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
28 icon get-link-magnetmagnet Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày
29 icon get-link-Direct linkDirect link Unlimited 10-20Gb/tháng 10-20Gb/ngày 25-200Gb/ngày

Nhóm 2: Các host mới hoặc đang thử nhiệm
- Được kiểm tra định kỳ hàng tuần.
- Sau khi thử nghiệm, căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, Getlink.vn sẽ chuyển host thuộc Nhóm 2 sang Nhóm 1.

ID File Hosts Status File Size Limit

Get Link PRO

Get Link PREMIUM

Get Link VIP

30 icon get-link-alterupload.comalterupload.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
31 icon get-link-ausfile.comausfile.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
32 icon get-link-big4shared.combig4shared.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
33 icon get-link-c8.frc8.fr unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
34 icon get-link-canalplus.frcanalplus.fr unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
35 icon get-link-cjoint.netcjoint.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
36 icon get-link-clicknupload.orgclicknupload.org unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
37 icon get-link-cloudtime.cocloudtime.co unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
38 icon get-link-crazyshare.cccrazyshare.cc unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
39 icon get-link-dailymotion.comdailymotion.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
40 icon get-link-datafile.comdatafile.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
41 icon get-link-datafilehost.comdatafilehost.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
42 icon get-link-datei.todatei.to unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
43 icon get-link-depfile.usdepfile.us unlimited Chưa hỗ trợ Pro 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
44 icon get-link-depositfiles.comdepositfiles.com unlimited Chưa hỗ trợ Pro 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
45 icon get-link-desfichiers.comdesfichiers.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
46 icon get-link-dfichiers.comdfichiers.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
47 icon get-link-docs.google.comdocs.google.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
48 icon get-link-drive.google.comdrive.google.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
49 icon get-link-extmatrix.comextmatrix.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
50 icon get-link-faststore.orgfaststore.org unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
51 icon get-link-file.alfile.al unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
52 icon get-link-file4safe.comfile4safe.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
53 icon get-link-filejoker.netfilejoker.net unlimited Chưa hỗ trợ Pro 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
54 icon get-link-filer.netfiler.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
55 icon get-link-filerio.comfilerio.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
56 icon get-link-filesflash.comfilesflash.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
57 icon get-link-filesflash.netfilesflash.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
58 icon get-link-filespace.comfilespace.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
59 icon get-link-fileuploadfileupload unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
60 icon get-link-firedrop.comfiredrop.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
61 icon get-link-fireget.comfireget.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
62 icon get-link-flashx.bzflashx.bz unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
63 icon get-link-flashx.ccflashx.cc unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
64 icon get-link-flashx.tvflashx.tv unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
65 icon get-link-flashx.wsflashx.ws unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
66 icon get-link-free.frfree.fr unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
67 icon get-link-fruitstreams.comfruitstreams.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
68 icon get-link-gigapeta.comgigapeta.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
69 icon get-link-hitfile.nethitfile.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
70 icon get-link-hqcollect.mehqcollect.me unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
71 icon get-link-hulkshare.comhulkshare.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
72 icon get-link-inclouddrive.cominclouddrive.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
73 icon get-link-isra.cloudisra.cloud unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
74 icon get-link-jazzradio.comjazzradio.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
75 icon get-link-katfile.comkatfile.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
76 icon get-link-kink.comkink.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
77 icon get-link-load.toload.to unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
78 icon get-link-mega.co.nzmega.co.nz unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
79 icon get-link-mesfichiers.orgmesfichiers.org unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
80 icon get-link-mexashare.commexashare.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
81 icon get-link-mofos.commofos.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
82 icon get-link-mycanal.frmycanal.fr unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
83 icon get-link-novafile.comnovafile.com unlimited Chưa hỗ trợ Pro 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
84 icon get-link-nowvideo.sxnowvideo.sx unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
85 icon get-link-nubilefilms.comnubilefilms.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
86 icon get-link-oboom.comoboom.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
87 icon get-link-oload.infooload.info unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
88 icon get-link-oload.siteoload.site unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
89 icon get-link-oload.streamoload.stream unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
90 icon get-link-oload.tvoload.tv unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
91 icon get-link-oload.winoload.win unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
92 icon get-link-openload.coopenload.co unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
93 icon get-link-openload.ioopenload.io unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
94 icon get-link-piecejointe.netpiecejointe.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
95 icon get-link-pjointe.compjointe.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
96 icon get-link-prefiles.comprefiles.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
97 icon get-link-rapidrar.comrapidrar.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
98 icon get-link-rapidu.netrapidu.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
99 icon get-link-rapidvideo.comrapidvideo.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
100 icon get-link-rarefile.netrarefile.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
101 icon get-link-rockfile.corockfile.co unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
102 icon get-link-rockfile.eurockfile.eu unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
103 icon get-link-rutube.rurutube.ru unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
104 icon get-link-salefiles.comsalefiles.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
105 icon get-link-scribd.comscribd.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
106 icon get-link-sendspace.comsendspace.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
107 icon get-link-solidfiles.comsolidfiles.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
108 icon get-link-soundcloud.comsoundcloud.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
109 icon get-link-spicyfile.comspicyfile.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
110 icon get-link-streamango.comstreamango.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
111 icon get-link-streamcherry.comstreamcherry.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
112 icon get-link-streamcloud.eustreamcloud.eu unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
113 icon get-link-tenvoi.comtenvoi.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
114 icon get-link-thevideo.iothevideo.io unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
115 icon get-link-thevideo.methevideo.me unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
116 icon get-link-thevideo.websitethevideo.website unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
117 icon get-link-turbobit.netturbobit.net unlimited Chưa hỗ trợ Pro 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
118 icon get-link-tusfiles.nettusfiles.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
119 icon get-link-tvad.metvad.me unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
120 icon get-link-ubiqfile.comubiqfile.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
121 icon get-link-ulozto.netulozto.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
122 icon get-link-unibytes.comunibytes.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
123 icon get-link-uploadboy.comuploadboy.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
124 icon get-link-uploadcloud.netuploadcloud.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
125 icon get-link-uploadocean.comuploadocean.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
126 icon get-link-userscloud.comuserscloud.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
127 icon get-link-vidoza.netvidoza.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
128 icon get-link-wipfiles.netwipfiles.net unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
129 icon get-link-wushare.comwushare.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
130 icon get-link-yunfile.comyunfile.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày
131 icon get-link-zippyshare.comzippyshare.com unlimited 0-20Gb/tháng 0-20Gb/ngày 0-200Gb/ngày

Một số host không ổn định:

ID File Hosts Status File Size Limit PRO PREMIUM VIP
132 Depositfiles - - - -
133 Novafile - - - -
134 Filesmonster - - - -
135 FileJoker - - - -