Mua tài khoản Get link PRE - M12 bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc Ví điện tử

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản getlink Premium M12 (Băng thông: 18GB/ngày - Thời gian sử dụng: 365 ngày)
Số tiền cần thanh toán là: 1.299.000 đ

Email nhận tài khoản*: