Mua tài khoản Get link PRE - M24 bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc Ví điện tử

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản getlink Premium M24 (Băng thông: 20GB/ngày - Thời gian sử dụng: 730 ngày)
Số tiền cần thanh toán là: 2.499.000 đ

Email nhận tài khoản*: