Mua tài khoản Get link PRE - M24 bằng MOMO

Bạn đang đặt mua Tài khoản getlink Premium M24 (Băng thông: 20GB/ngày - Thời gian sử dụng: 730 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống MoMo là: 2.498.000 đ


Email nhận tài khoản*:Nếu cần hỗ trợ khi thanh toán, vui lòng liên hệ qua email hotro@getlink.vn hoặc liên hệ qua Box chat (ở góc dưới màn hình) để Getlink.vn hỗ trợ bạn. Hoặc liên hệ qua số điện thoại 0947 132 059.