Mua tài khoản Get link PRE - M6 bằng Grab

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản getlink Premium M6 (Băng thông: 14GB/ngày - Thời gian sử dụng: 180 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Grab là: 699.000 đ


Email nhận tài khoản*:Nếu cần hỗ trợ khi thanh toán, vui lòng liên hệ qua email [email protected] hoặc liên hệ qua Box chat (ở góc dưới màn hình) để Getlink.vn hỗ trợ bạn. Hoặc liên hệ qua số điện thoại 0947 132 059.