Mua tài khoản Get link PRE - M1 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Premium M1 (Băng thông: 10GB/ngày - Thời gian sử dụng: 30 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 200.000 đ