Mua tài khoản Get link PRE - M1 bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc Ví điện tử

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Premium M1 (Băng thông: 10GB/ngày - Thời gian sử dụng: 30 ngày)
Số tiền cần thanh toán là: 149.000 đ

Email nhận tài khoản*: