Mua tài khoản Get link PREMIUM - M12 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản getlink Premium M12 (Băng thông: 18GB/ngày - Thời gian sử dụng: 365 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 1 500 000 đ