Mua tài khoản Get link PREMIUM - M24 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản getlink Premium M24 (Băng thông: 20GB/ngày - Thời gian sử dụng: 730 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 3 000 000 đ