Mua tài khoản Get link PREMIUM - M3 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản getlink Premium M3 (Băng thông: 12GB/ngày - Thời gian sử dụng: 90 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 500 000 đ