Mua tài khoản Get link PREMIUM - M6 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản getlink Premium M6 (Băng thông: 14GB/ngày - Thời gian sử dụng: 180 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 1 000 000 đ