Mua tài khoản Get link SPRO - M12 bằng Ngân Lượng

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink SPRO M12 (Băng thông: 365GB - Thời gian sử dụng: 365 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Ngân Lượng là: 999.000 đ


Email nhận tài khoản*:

Lưu ý:

- Hệ thống sẽ tự động gửi tài khoản trong 15 phút sau khi giao dịch được NganLuong.vn xử lý thành công.

- Sau khi thanh toán xong, bạn vui lòng KHÔNG ĐÓNG TRÌNH DUYỆT để nhận tài khoản nhanh nhất