Mua tài khoản Get link SPRO - M3 bằng Grab

Bạn đang đặt mua Tài khoản Getlink SPRO M3 (Băng thông: 90GB - Thời gian sử dụng: 90 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Grab là: 290.000 đ


Email nhận tài khoản*:Nếu cần hỗ trợ khi thanh toán, vui lòng liên hệ qua email hotro@getlink.vn hoặc liên hệ qua Box chat (ở góc dưới màn hình) để Getlink.vn hỗ trợ bạn. Hoặc liên hệ qua số điện thoại 0947 132 059.