Mua tài khoản Get link VIP - svip bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Super VIP (Băng thông: Thỏa thuận - Thời gian sử dụng: 3650 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 10 000 000 đ