Mua tài khoản Get link VIP - svip bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc Ví điện tử

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink Super VIP (Băng thông: Thỏa thuận - Thời gian sử dụng: 3650 ngày)
Số tiền cần thanh toán là: 20.000.000 đ

Email nhận tài khoản*: