Mua tài khoản Get link VIP - vip1 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink VIP1 (Băng thông: 25GB/ngày - Thời gian sử dụng: 30 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 300 000 đ