Mua tài khoản Get link VIP - vip1 bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc Ví điện tử

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink VIP1 (Băng thông: 25GB/ngày - Thời gian sử dụng: 30 ngày)
Số tiền cần thanh toán là: 239.000 đ

Email nhận tài khoản*: