Mua tài khoản Get link VIP - vip1 bằng Ngân Lượng

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink VIP1 (Băng thông: 25GB/ngày - Thời gian sử dụng: 30 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua hệ thống Bảo Kim là: 239 000 đ


Lưu ý:

- Hệ thống sẽ tự động gửi tài khoản trong 15 phút sau khi giao dịch được NganLuong xử lý thành công.

- Sau khi thanh toán xong, bạn vui lòng KHÔNG ĐÓNG TRÌNH DUYỆT để nhận tài khoản nhanh nhất.