Mua tài khoản Get link VIP - vip12 bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc Ví điện tử

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink VIP 12 (Băng thông: 50GB/ngày - Thời gian sử dụng: 365 ngày)
Số tiền cần thanh toán là: 2.999.000 đ

Email nhận tài khoản*: