Mua tài khoản Get link VIP - vip3 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink VIP3 (Băng thông: 30GB/ngày - Thời gian sử dụng: 90 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 1 000 000 đ