Mua tài khoản Get link VIP - vip3 bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc Ví điện tử

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink VIP3 (Băng thông: 30GB/ngày - Thời gian sử dụng: 90 ngày)
Số tiền cần thanh toán là: 689.000 đ

Email nhận tài khoản*: