Mua tài khoản Get link VIP - vip6 bằng thẻ cào điện thoại

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink VIP6 (Băng thông: 35GB/ngày - Thời gian sử dụng: 180 ngày)
Số tiền cần thanh toán qua chuyển tiền điện thoại hoặc Card điện thoại là: 1 500 000 đ

Mã khách hàng (nếu có):
 Nhập