Mua tài khoản Get link VIP - vip6 bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc Ví điện tử

Bạn đang thực hiện mua Tài khoản Getlink VIP6 (Băng thông: 35GB/ngày - Thời gian sử dụng: 180 ngày)
Số tiền cần thanh toán là: 1.289.000 đ

Email nhận tài khoản*: