Hướng dẫn download với Free Download Manager

Free Download Manager (FDM) là ứng dụng tăng tốc và quản lý download miễn phí rất mạnh mẽ và rất dễ sử dụng trên Mac, Windows và Linux, download tại: https://www.freedownloadmanager.org/

* Với tài khoản Getlink, bạn có thể download dữ liệu ngay với tốc độ cao với FDM chỉ sau 2 bước:      - Bước 1: Nhập link cần tải về vào tài khoản Getlink.vn của bạn và Nhấp nút Download

      - Bước 2: Chờ trong vài giây để hệ thống trả ra link download. Bạn Download file đã get bằng FDM từ 10 server trong và ngoài nước của Getlink.vn